Archive | Svijet vina / The World of Wine RSS for this section

SVIJET VINA / WORLD OF WINE: CROATIA 2015-2016.

Croatia WineHRVATSKA na DLANUCROATIA at a GLANCE

Uvod / Introduction

Zemljopisni položaj: južni dio Srednje Europe, uz Jadransko more. Oblikom: poput pereca/kifle/kroasana. Okružena Slovenijom (zapad), Mađarskom (sjever), Srbijom (istok), Bosnom i Hercegovinom (između svojega sjevernog i južnog kraka), s Crnom Gorom (jugoistok), i Italijom (jug; granica morem)Hrvatske vinogradarske regije i zone 2016

Location: southern part of the Mittel-Europa, on the Adriatic sea. With a shape similar to a croissant. Surrounded by Slovenia (west), Hungary (nord), Serbia (east), Bosnia & Herzegovina (between it’s northern and the southern wing), Montenegro (south-east), and Italy (south; the sea border

zAGREB

Glavni grad Hrvatske: centar, trg bana Jelačića. U pozadini se vide dva tornja katedrale / Zagreb, the capital of Croatia: center, main square, Trg bana Jelačića. Behind – the two towers of the Cathedral (Photo: Tomislav Šklopan)

Klima: tipična kontinentalna u unutrašnjosti i tipična mediteranska u primorskome dijelu, s time da u Istri i Hrvatskom primorju dolazi i do miješanja kontinentalne i sredozemne.

Climate: typical continental in the northern part, and typical mediterranean in the southern littoral part of the country; in Istria and the Quarnaro area the continental one is mixed with the mediterranean one.

Biser hrvatskog juga / Pearl of the southern Croatia: Dubrovnik

Biser hrvatskog juga / Pearl of the southern Croatia: Dubrovnik

Površina / Surface:56.542 km2

Broj stanovnika / Inhabitants:cca 4.437.500

Prosječna starost stanovništva / Average inhabitants’age: 41,7 godina / years

Državno uređenje / System of government: višestranačka parlamentarna demokracija / multy-parties parliamentary republic  

Nacionalnost: Hrvati / Nationality: Croates = 85 %

Manjine u značajnijem broju: Srbi, Slovenci, Mađari, Talijani, Česi, Romi, Nijemci / Important national minorities: Serbs, Slovenes, Hungarians, Italians, Czechs, Roms, Germans

Vjera: rimo-katolička / Religion: roman-catholic = 80 %   

Jezik & pismo / Language & writing: hrvatski & latinično / croate & latinic

Valuta / Currency: kuna (1 kuna = 100 lipa) • Tečaj / Exchange:1 € = cca 7,60 kuna.

Glavni grad / Capital: Zagreb = cca 800.000 stanovnika / inhabitants • sa širim područjem / large area = 1.200.000.

Značajniji i veći ostali gradovi / Other significant big towns: Split, Rijeka, Dubrovnik, Osijek…

Najviši planinski vrh / The highest mountain peak: Dinara, 1831 m

Najduža rijeka / The longest river: Sava

Ostale važne rijeke / Other important rivers: Drava, Dunav, Kupa, Zrmanja, Cetina, Mirna…

Površina teritorijalnog mora / Territorial sea surface: 31.067 km2.

Ukupna dužina morske obale / Total coast lenghth: 5835 km • od toga na kopnu / on the coast: 1777 km; otočki je dio / on islands: 4058 km.

Broj otoka / Islands: 1185, od kojih naseljenih / inhabitated: 66.

Veći otoci / bigger islands: Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Dugi otok, Mljet, Vis, Rab, Lošinj.

Nacionalni parkovi, ukupno / National parks, total: 8 • od toga u planinskom području / in the mountain area: 4 – Risnjak, Sjeverni (northern) Velebit, Paklenica, Plitvička jezera (Plitvice lakes) • na moru / on the sea side: Brijuni, Krka, Mljet…

Parkovi prirode / Nature – wildlife parks: Biokovo, Kopački rit, Lonjsko polje, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jezero, Žumberak

Površine zaštićene kao prirodna dobra, nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, ukupno / Surfaces under protection as natural parks, monuments, in total: 450.000 ha.

Zaštićene vrste / Protected species: bilja / flora = 44 • životinja / animals = 381.

Spomenici pod zaštitom UNESCO-a / Monuments under the UNESCO‘s protection: Dubrovnik: stari grad / old town; Plitvička jezera / Plitvice lakes; Poreč: Eufrazijeva bazilika / Euphrasius’ basilica in Poreč; Split: palača cara Dioklecijana / Split: emperor Diocletianus’ palace; Šibenik: katedrala / cathedral.

Vinograd & vino / Vineyard & wine

Vinogradarska područja Hrvatske / Vinegrowing parts of Croatia

Vinogradarska područja Hrvatske / Vinegrowing parts of Croatia

Vinogradarski dijelovi / Vinegrowing parts: Kontinentalna Hrvataska (unutrašnjost, sjeverni dio) / Continental Croatia (internal, northern part of the country) & Primorska Hrvatska / littoral Criatia, coastal part, at the sea side

Četiri regije / Four regions: 1. Bregoviti sjeverozapad / Croatian North-western Uplands; 2. Slavonija i Hrvatsko podunavlje / Slavonia & Croatian Danube area; 3. Istra i Kvarner / Istria & Quarnaro; 4. Dalmacija / Dalmatia

Vinorodnih oblasti / Vinegrowing territories: 12.

Kontinentalni tj. unutrašnji dio, od zapada prema istoku / Internal continental part, from the west to the east = Zagorje-Međimurje, Plešivica, Pokupje, Prigorje-Bilogora, Moslavina, Slavonija, Hrvatsko podunavlje (Danube area)

In Istria U Istri i na Plešivici kod Zagreba za proizvodnju vina koriste se i amfore. Prvi s vinom iz amfore u Hrvatskoj je na tržište izašao Marino Markežić Kabola iz Istre, odmah nakon njega to je učinila i obitelj Tomac iz Jastrebarskoga. Amfora se inače lijepo rabi i za ukras dvorišta / In Istria and in the Plešivica area near Zagreb in the wine production also amphora is used. First with the amphora wine on the croatian market appeared Marino Markežić Kabola in Istria, followed soon by Plešivica Tomac family. Amphora serves as a garden decoration, to

U Istri i na Plešivici kod Zagreba za proizvodnju vina koriste se i amfore. Prvi s vinom iz amfore u Hrvatskoj je na tržište izašao Marino Markežić Kabola iz Istre, odmah nakon njega to je učinila i obitelj Tomac iz Jastrebarskoga. Amfora se inače lijepo rabi i za ukras dvorišta / In Istria and in the Plešivica area near Zagreb in the wine production also amphora is used. First with the amphora wine on the croatian market appeared Marino Markežić Kabola in Istria, followed soon by Plešivica Tomac family. Amphora serves as a garden decoration, to

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomislav Tomac

Tomislav Tomac

Primorski dio, od sjevero-zapada prema jugo-istoku / Littoral part, from the north-west to the south-east = Hrvatska Istra i Kvarner / Croatian Istria & Quarnaro, Sjeverna (northern) Dalmacija, Dalmacija unutrašnjost (Hinterland), Srednja (central) i Južna (southern) Dalmacija, Dingač.

Površina / Surface

Vinogradi, ukupna površina / Vineyards, in total: 20.742 ha

Sjeverni dio – kontinentalna Hrvatska / Northern, interior part: 52,7 % (ukupno/ total: 10.552 ha • na istoku / on the east: 6482,5 ha; na zapadu / on the west: 4069,5 ha)

Primorski dio / Littoral part: 47,3 % (10,190 ha)

Broj registriranih parcela vinograda / Number of the registered vineyard’s parcels, total: 83.570

_______________________________

Povijest

Vinovu lozu donijeli su Feničani i stari Grci obalom šest stoljeća prije Krista, o čemu svjedoče nalazi na srednje dalmatinskim i južno-dalmatinskim otocima, te, kopnom, Tračani i stari Rimljani. Prvi vinogradi u Hrvatskoj, iz VI stoljeća prije Krista, sađeni su na Hvaru, Korčuli, Visu, a vinograde u kontinentalnome dijelu, Srijemu, na Fruškoj gori, dao je saditi još 232. godine rimski car Prob. Posljednjih godina hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo učinilo je velike pomake prema naprijed u kvaliteti. U mnoge posjede dosta je investirano, puno ulaganja došlo je i iz krugova poslovnih ljudi što prije profesionalno nisu bili vezani uz vino kao primarni posao (proizvodnja i prodaja), sagrađeni su novi pogoni, a postojeći su znatno modernizirani. Radi podizanja kakvoće vina ali i radi poboljšanja marketinga angažiraju se i ugledni enolozi vinski konzultanti te marketinški stručnjaci iz inozemstva, među njima i globalna zvijezda vinske scene Michel Rolland.

History

The vine was brought by Phoenicians and ancient Greeks sea way, and, inland, by Trachians and ancient Romans. First vineyards, from the 6th century before Chryst, had been planted on the islands of Hvar, Korčula, Vis. Inland vineyards were planted in the Srijem area close to the river Danube by the emperor Probus in the year 232 after Chryst. In the last years the croatian wine has made a big progress in quality. There have been many huge investments, also from the business-people who were not before professionaly (production and sales) tied primarily with wine, many new facilities have been built, the existing estate’s facilities were highly modernized. In order to achieve higher quality and possible success on the international market, also the renowned international oenologists and marketing managers as wine and marketing consultants are hired, among them the global wine star Michel Rolland, too.

______________________________

Najveće površine vinograda po županijama / The largest vineyard surfaces by counties:

Hrvatska Istra / Croatian Istria = 3108 ha; 2. Dubrovnik-Neretva = 2462 ha; 3. Osijek-Baranja = 2445,6 ha; 4. Split-Dalmacija = 1908,5 ha; 5. Vukovar-Srijem = 1699 ha; 6. Požega-Slavonija = 1424 ha

Broj vinogorja / Number of vinegrowing areas: 72

Vinogorja s najvećom površinom pod trsjem / Vinegrowing areas with the largest surfaces under the vine:

Zapadna Istra / Western Istria = 2460 ha; 2. Srijem = 1699 ha; 3. Kutjevo = 1287 ha; 4. Pelješac = 1015 ha; 5. Benkovac-Stankovci: 1008 ha; 6. Baranja = 971,1 ha

Struktura vinogradarskih imanja u posjedu do 1 ha / Structure vineyards – in possesion till 1 ha = 83 % proizvođača/ producers.

Ukupno proizvođača vina u Hrvatskoj / Wine producers in total in Croatia: cca 40.000

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva / family farms = 12.736 ha (najviše / most in the counties: 1. Dubrovnik-Neretva = 1959 ha; 2. Split-Dalmacija = 1585,5 ha; 3. Zadar  = 992,4 ha)

Broj OPG-a / Number of the family estates, in total: cca 37.386 (najviše u županijama / most in the counties: Krapina – Zagorje = 5282; Split-Dalmacija = 4444; Zagreb: 4109; Koprivnica-Križevci: 3602; Dubrovnik-Neretva = 3343)

Obrt pokriva ukupno / trade is covering in total: 1547,5 ha (najviše u / mostly in: Istra = 499 ha; Vukovar-Srijem = 326 ha; Požega-Slavonija = 196 ha)

Broj poljoprivrednih gospodarstava registriranih u kategoriji obrta / number of the estates registered in the trade category: cca 488 (najviše u / most in: Istra = 105)

Trgovačka društva šire se na / bigger companies are spread over: 6267 ha (najviše u županijama / mostly in the counties: 1. Osijek-Baranja = 1745,5 ha; 2. Istra = 780 ha)

Broj trgovačkih društava u sektoru poljoprivrede / number of the big(ger) companies in the agricultural sector: 293 (najviše u županiji / most in the county: Istra = 42)

Zadruge u poljoprivredi / Cooperatives in the agriculture: 31 (najviše u županijama / mostly in the counties: 1. Dubrovnik-Neretva = 6; 2. Šibenik-Knin = 5) • One brinu ukupno o / they are taking care, in total, of: 150 ha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kutjevo: cistercitski podrum / cistecites’ cellar Anno Domini 1232, lijevo/ left • Ilok: podrum / cellar Kutjevo: cistercitski podrum / cistecites’ cellar Anno Domini 1232, gore/ above • Ilok: podrum / cellar

Sorte / Varieties

Kultivara koji se mogu naći, ukupno / Grape varieties in total: cca 200.

Navedeni kao priznati na službenoj listi / Mentioned on the official list, as approved: 198 • Autohtonih / Indigenous: 60.

Glavne domaće sorte / Most important local varieties:

GRAŠEVINA (grashevina) / Welsh Riesling – 4.699,6 ha (cca 22 %), MALVAZIJA ISTARSKA / MALVASIA ISTRIANA – 1.736,3 ha, PLAVAC (plavatz) MALI – 1.716,63 ha.

Od ukupne vinogradske površine u Hrvatskoj one zajedno zauzimaju nekih / Of the total croatian vineyard surface they are covering about: 8.152 ha.

Graševina

Graševina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Malvazija istarska

                                                                                                                       Slijede / following are: Merlot, Rizling rajnski (Riesling), Chardonnay, Plavina, Cabernet sauvignon, Frankovka (Franconia, Blaufränkisch, Lemberger), Babić (babich), Rukatac (rukatatz) Maraština (marashtina), Kraljevina / Königstraube, Pošip (poship), Sauvignon bijeli, Trbljan, Traminac, Kujundžuša (kuiundzusha), Trebbiano toscano, Ugni blanc, Teran, Pinot sivi, Pinot bijeli, Pinot crni, Syrah, Moslavac (Furmint), Vranac Kratošija,  Silvanac zeleni, Refošk, Zweigelt, Crljenak, Zinfandel, Primitivo, Škrlet (shkrlet), Bogdanuša (bogdanusha), Vugava, Grk

Plavac mali crni

Plavac mali crni

Crljenak/Zinfandel/Primitivo

Crljenak/Zinfandel/Primitivo                                                  

__________________________

U sjevero-zapadnome dijelu Hrvatske blizu grada Krapine u većoj količini pronađena – kao stara autohtona domaća – sorta Krapinska belina velika identificirana je nedavno modernim znanstvenim metodama kao Heunisch Weiss odnosno, francuskim sinonimom, Gouais blanc. Taj se kultivar, uz Pinot crni, vodi kao jedan od roditelja svjetski glasovitog Chardonnaya. Postoji indicija da je Krapinska belina velika u vrlo bliskim familijarnim odnosima – sve do odnosa roditelj-potomak – sa značajnim kultivarima Srednje Europe, npr. Moslavcem i Frankovkom, raširenima u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji. Ako Krapinska belina velika već i nije nastala u Hrvatskoj kao potomak neke još starije sorte, s obzirom da je put vinove loze išao od Istoka prema ovamo moguće je da se kultivar, nazvan vinskim Casanovom jer roditelj je mnogim sortama, zadržavao u svom ljubavnom zanosu i duže vrijeme u ovim krajevima u Hrvatskoj i uz Hrvatsku prije svog odlaska dalje prema zapadu kontinenta gdje je postao famozan zbog roditeljstva Chardonnayu.

Krapinska belina velika = Heunisch Weiss = Gouais blanc

Krapinska belina velika = Heunisch Weiss = Gouais blanc

Found in the north-western part of Croatia close to the town of Krapina, variety Krapinska belina velika has been short time ago with the modern scientific methods identified as Heunisch Weiss or Gouais blanc, which is, with the Pinot noir, the parent of the world famous Chardonnay. There is an indication of very tight parental relationship – even to the father/mother-discendent niveau – between the Krapinska belina or Heunisch Weiss or Gouais blanc with the important old middle european varieties such as Moslavac-Furmint and Blaufränkisch, spread in Croatia, Slovenia, Hungary, Austria. If the birthplace of the Heunisch Weiss was not somewhere between the just mentioned countries of the Middle Europe and since the vine started it’s world travelling from the East, it is possible that this variety, named as The Vine Don Juan because being parent of a large number of other varieties, stayed quite a long time either in Croatia or in the areas touching also Slovenia, Hungary and Austria, before getting the chance to gain the glory of becoming the parent of today’s famous Chardonnay!

______________________________

Prvo zaštićeno i međunarodno registrirano hrvatsko vino / The first croate internationally registered wine: Dingač (13. V 1964.), Pelješac, južne – jugozapadne padine / southern – southwestern slopes – sorta/variety: Plavac mali

Zaštićeno / Protected vineyards for the Dingač wine: cca 71,5 ha

Pelješac, južna strana / Pelješac, southern slopes: Dingač

Pelješac, južna strana / Pelješac, southern slopes: Dingač • Dingač iz zraka /Dingač from the air

Dingac iz zraka

Ukupna površina vinograda na poluotoku Pelješcu / Total vineyard surface on the Pelješac peninsula (near Dubrovnik): 1015 ha • od toga Plavac mali zauzima / of that, Plavac mali is covering there: cca 960 ha.

 

Tržište – 2015 –  Market

Godišnja proizvodnja grožđa (procjena) / Annual grapes production (estimation): cca 99.000.000 kg.

Proizvodnja vina / Wine production: 646.129 hl

Bijelo / white: 482.225 hl • Crno / red: 163.904 hl

Najviše proizvedenoga vina u Hrvatskoj iz 2015. po županijama / The largest wine production 2015 in the following counties:  Osijek-Baranja = 123.515 hl; Istra = 116.692 hl; Vukovar-Srijem = 85.422 hl; Požega-Slavonija = 66.582 hl

Registrirani promet hrvatskim vinom u Hrvatskoj u 2015 / Croatian wines registered on the Croatian market in the 2015: 488.878 hl

Vrijednost hrvatske vinske proizvodnje u odnosu na ukupnu poljoprivrednu produkciju u Hrvatskoj / Value of the Croatian wine production considering the value of the total agricultural production: 7,3 %

Export-Import 2015

Uvoz vina / Importation of the wine: 290.109 hl, u vrijednosti / in the value of: 29.000.000 €

Izvoz / Exportation: 49.398 hl, u vrijednosti / in the value of: 12.400.000 €

Potrošnja po stanovniku / Consumption per capita: cca 24,5 lit

Hvar, južna strana / Hvar, southern slopes: Ivan Dolac

Hvar, južna strana / Hvar, southern slopes: Sveta Nedjelja & Ivan Dolac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Atraktivne primoštenske čipke Babića / Attractive Primosten Babic embroidery: Primošten, Šibenik

Atraktivne čipke Babića / Attractive  Babic embroidery: Primošten, Šibenik

Najpoznatiji proizvođači / Most renown producers

Vinari godine u Hrvatskoj / Wine-producers of the year in Croatia: Vlado Krauthaker, Kutjevo (2002.); Kutjevo d.d., Kutjevo (2003.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2004.); Ivan Enjingi, Kutjevo (2005.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2006.); Vlado Krauthaker, Kutjevo (2007.); Velimir Korak, Plešivica (2008.); Belje d.d., Kneževi vinogradi (2010).

Najpoznatiji vinari hrvatske dijaspore / Most renown winemakers of the croatian origin in the world: Miljenko Mike Grgich – Grgich Hills Estate; Marko Zaninovich – Rutherford Ranch (SAD / USA) • Peter & Joe Babich – Babich Wines; Michael Brajkovich – Kumeu River; Frank Yukich – Montana; Nick, Steve, Mark Nobilo – House of Nobilo (Novi Zeland / New Zealand) • Matetic (Čile / Chile); Gullermo Luksic – Viña San Pedro Tarapaca, Altaïr Tabali (Čile / Chile), Finca la Celia (Argentina) • Mike Dobrovic (Južna Afrika / South Africa).

_________________________________

Pripremio / prepared by: SVIJET u ČAŠI, hrvatska revija za vino, kulturu jela, pića i turizam / croatian wine & gastronomy magazine, Zagreb • Željko Suhadolnik ; Snimke / Photos: Marko Čolić  & Tomislav Šklopan

Izvori / sources: Državni zavod za statistiku / Central Bureau of Statistics ; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju / Ministry of agriculture, fishery and rural developmen, Agency for the payments in agriculture and rural development ; Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo / Croatian center for agriculture, food and rural environment – Institute for viticulture and wine ; Hrvatska gospodarska komora / Croatian Chamber of Commerce ;  OIV

Zagreb, 05. 2016.Svijet u casi logo

Advertisements

HRVATSKA NA DLANU – 2013-2014 – CROATIA AT A GLANCE

Croatia WineUVOD / INTRODUCTION

Površina / surface:56.594 km2. Broj stanovnika / inhabitants:cca 4.285.000. Prosječna starost stanovništva / average inhabitants’age: 44,7 godina/years.  Nacionalnost / nationality:Hrvati / Croates = 85 %. Vjera / religion:80 % rimo-katolička / roman-catholic. Jezik & pismo / language & writing: hrvatski & latinično / croate & latinic. Valuta / currency: kuna (1 kuna = 100 lipa).Tečaj / exchange:1 € = cca 7,55 kuna.Glavni grad/ capital:Zagreb – cca 800.000 stanovnika / inhabitants; sa širim područjem / large area- 1.200.000 stanovnika / inhabitants.

Zagreb Trg bana JelacicaGlavni grad Hrvatske Zagreb: centar, Trg bana Jelačića. U pozadini se vide dva tornja katedrale / Zagreb, the capital of Croatia: center, main square Trg bana Jelačića. Behind, the two towers of the Cathedral. (Photo: Tomislav Šklopan, Hrvatska turistička zajednica, the Croatian Board of Tourism)

OLYMPUS DIGITAL CAMERABiser hrvatskoga juga / Pearl of the southern Croatia: Dubrovnik

Značajniji i veći ostali gradovi / significant bigger other towns: Split, Rijeka, Dubrovnik, Osijek… Površina teritorijalnog mora / surface of the territorial sea: 31.067 km2. Ukupna dužina morske obale / total coast lenghth: 5835 km, od toga na kopnu / on the coast: 1777 km, otočki je dio / on islands: 4058 km. Broj otoka / islands: 1185, od kojih naseljenih / inhabitated: 66. Veći otoci / biggest islands: Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Dugi otok, Mljet, Vis, Rab, Lošinj. Nacionalni parkovi, ukupno / national parks, total: 8, od toga u planinskom području / in the mountain area: 4 – Risnjak, Sjeverni (northern) Velebit, Paklenica, Plitvička jezera (Plitvice lakes). Površine zaštićene kao prirodna dobra, nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, ukupno pokrivaju / surfaces under protection as natural parks, monuments, area in total: 450.000 ha. Zaštićene vrste / protected species: bilja / flora = 44, životinja / animals = 381. Spomenici pod zaštitom UNESCO-a / monuments under the UNESCO protection: Dubrovnik (stari grad / old town); Plitvička jezera / Plitvice lakes; Poreč Eufrazijeva bazilika / Euphrasius’ basilica; Split palača cara Dioklecijana / emperor Diocletianus’ palace; Šibenik katedrala / cathedral.

Vinograd & vino Vina Croatia logoVineyard & wine

Hrvatska vinorodna podrucja vinogorjaVinogradarska područja Hrvatske / Vine-growing regions and areas in Croatia

 

Vinogradarske regije/ vinegrowing regions: Kontinentalna (unutrašnjost, sjeverni dio) / continental (inside, northern part of the country) & Primorska / littoral, coastal. Najnovija podjela je na četiri dijela: Bregovita, uglavnom sjeverozapadna Hrvatska, zatim Slavonija s Podunavljem, pa Istra i Kvarner, Dalmacija / the newest definition is: Croatian Uplands (mostly north-western part of the country), then Slavonia with the Danube region, Istria & Quarnaro and DalmatiaVinorodnih oblasti /vinegrowing areas: 12.

• Kontinentalni dio / continental part:

istok / east = Slavonija, Podunavlje (Danube area) • brežuljkasti sjevero-zapad = bregovita Hrvatska / Croatian Uplands – hilly north-west = Zagorje-Međimurje, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokupje, Moslavina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Primorski dio, od sjevero-zapada prema jugo-istoku / littoral, from the north-west to the south-east: Istra & Kvarner (Istria & Quarnaro), Dalmacija.

Povijest: Vinovu lozu donijeli su ovamo Feničani i stari Grci obalom šest stoljeća prije Krista, o čemu svjedoče nalazi na srednje dalmatinskim i južno-dalmatinskim otocima, te, kopnom, Tračani i stari Rimljani. Prvi vinogradi u Hrvatskoj, iz VI stoljeća prije Krista, sađeni su na Hvaru, Korčuli, Visu, a vinograde u kontinentalnome dijelu, Srijemu, na Fruškoj gori, dao je saditi još 232. godine car Prob. Posljednjih godina hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo učinilo je velike pomake prema naprijed u kvaliteti. U mnoge posjede dosta je investirano, puno ulaganja došlo je i iz krugova poslovnih ljudi što prije profesionalno nisu bili vezani uz vino kao posao (proizvodnja i prodaja), sagrađeni su novi pogoni, a postojeći su znatno modernizirani. Radi podizanja kakvoće vina ali i radi poboljšanja marketinga angažiraju se i ugledni enolozi vinski konzultanti te marketinški stručnjaci iz inozemstva, među njima i globalna zvijezda vinske scene Michel Rolland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU Istri i na Plešivici kod Zagreba za proizvodnju vinaod 2006. koriste se i amfore. Prvi s vinom iz amfore u Hrvatskoj je na tržište izašao Marino Markežić Kabola iz Istre, odmah nakon njega to je učinila i obitelj Tomac iz Jastrebarskoga / In Istria and in the Plešivica area near Zagreb in the wine production from 2006. also amphora is used. First with the amphora wine on the croatian market appeared Marino Markežić Kabola in Istria, followed soon by Plešivica Tomac familyOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAmfora se inače lijepo rabi i za ukras dvorišta / Amphora serves as a garden decoration, tooOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 History: The vine was brought here by Phoenicians and ancient Greeks sea way, and, inland, by Trachians and ancient Romans. First vineyards, from the 6th century before Chryst, were planted on the islands of Hvar, Korčula, Vis. Inland vineyards were planted in the Srijem area close to the river Danube by the emperor Probus in the year 232 after Chryst. In the last years the croatian wine has made a big progress in quality. There have been many huge investments, also from the business-people who were not before professionaly (production and sales) tied with wine, many new facilities have been built and inaugurated, the existing estate’s facilities were highly modernized. In order to achieve higher quality and possible success on the international market, also the renowned international oenologists and marketing managers as wine and marketing consultants were and still are hired, among them the global wine star Michel Rolland, too.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlešivica, vinogradski amfiteatar, samo 30 kilometara od Zagreba / Plešivica, attractive vine amphytheatre, only 30 km from Zagreb

Vinogradi, ukupna površina – u hektarima, po podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnome razvoju /vineyards, in total – in hectares, the datas are from the State’s Agency for payments in agriculture and rural development, and from the Croatian Chamber of Commerce:  21.074 ha

Broj registriranih parcela vinograda, podatak od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnome razvoju / number of the registered vineyard parcels in total, the data is from the Agency for payments in agriculture and rural development = 82.984

Najjače po vinogradskim površinama ukupno su sljedeće županije / the strongest in total vineyard surfaces are the following counties: Istra (3.089 ha); Osijek-Baranja (2.484 ha); Split-Dalmacija (2.381 ha); Dubrovnik-Neretva (2.220 ha); Vukovar-Srijem (1.642 ha); Požega-Slavonija (1.469 ha); Zadar (1.318 ha). Ostale županije su s manje od 1000 ha / othercounties are with less then 1000 ha. Zagrebačka županija broji / Zagreb county has 973 ha; Zagreb grad / town cca 797 ha…

Ukupno proizvođača u Hrvatskoj / producers in total in Croatia: 41.331.  Najviše u Krapinsko-zagorskoj županiji / most in the Krapina-Zagorje county: 5541, slijede / following: Zagrebačka županija / Zagreb county: 4658; Splitsko-dalmatinska /Split–Dalmatia county: 4597; Varaždin: 3995; Koprivnica-Križevci: 3962; Dubrovnik-Neretva: 3408; Istra: 2670; Zadar: 2532; Šibenik-Knin: 2023; Virovitica-Podravina: 1141. Ostale županije su s manje od 1000 proizvođača / other counties are with less then 1000 producers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Slavonija, vinograd/vineyard Venje, Kutjevo Slavonija: vinograd zimi /vineyard wintertimeOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKutjevo: cistercitski podrum /cistecites’ cellarAnno Domini 1232  ⦁  Ilok: podrum / cellarOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Starost vinograda, većma iznad / age of vineyards, majority over: 30 godina / years.

Sorata koje se mogu naći, ukupno / varieties in total, cca = 240. Sorata navedenih kao priznate na službenoj listi /varieties mentioned on the official list, as approved = 198. Autohtonih / indigenous = 60.

 Glavne domaće sorte / most important local varieties: Graševina (grashevina) / Welsh Riesling – 4.633 ha (22 %), Malvazija istarska / Malvasia istriana – 1.756 ha (8,3 %), Plavac (plavatz) mali – 1.723 ha (8,1 %).

Slijede / following are: direktno rodni hibridi, sorte izvan sortne liste / hybrids, varieties not approved – 1.857 ha; Merlot – 876 ha; Cabernet sauvignon – 727 ha; Plavina – 703 ha; Chardonnay– 700 ha; Rizling rajnski/Riesling– 659 ha; Frankovka / Franconia / Blaufränkisch / Lemberger – 494 ha; Debit– 417 ha; Babić (babich) – 373 ha; Rukatac (rukatatz)/ Maraština (marashtina)- 318 ha; Pošip (poship) – 292 ha; Kraljevina – 275 ha; Trbljan – 262 ha; Trebbiano toscano / Ugni blanc – 260 ha; Teran – 258 ha; Sauvignon bijeli / blanc – 258 ha; Traminac (crveni i mirisavi / red and Gewürtz) – 248 ha; Kujundžuša (kuiundzusha) – 240 ha; Pinot sivi / gris, grigio – 222 ha; Syrah – 211 ha; Pinot crni / noir– 194 ha; Vranac  – 192 ha; Pinot bijeli / blanc – 178 ha; Moslavac / Furmint – 156 ha; Žlahtina – 152 ha; Ranfol / Štajerska belina – 142 ha; Silvanac zeleni / Grüner Sylvaner – 138 ha; Zweigelt – 126 ha; Grenache noir – 106 ha; Kardinal crveni – 105 ha; Refošk – 102 ha; Cabernet franc – 101 ha; Muškat žuti – 89 ha; R’kaciteli – 75 ha; Crljenak / Zinfandel / Primitivo – 74 ha; Škrlet (shkrlet) – 69 ha; Muškat bijeli – 60 ha; Rizvanac / Müller Thurgau – 59 ha; Bogdanuša (Bogdanusha) – 51 ha; Borgonja – 51; Portugizac – 47 ha; Vugava – 43 ha;…. Grk – 16 ha…

U sjeverozapadnome dijelu Hrvatske blizu grada Krapine pronađena stara sorta Krapinska belina identificirana je modernim znanstvenim metodama kao Heunisch Weiss odnosno, francuskim sinonimom, Gouais blanc. Ta se sorta, uz Pinot (crni), vodi kao jedan od roditelja svjetski glasovitog kultivara Chardonnaya. Postoji indicija da je Krapinska belina odnosno Heunisch Weiss ili Gouais blanc i jedan od roditelja kultivaru Moslavac, odnosno Furmintu, a možda i Frankovki. Otkriće Zinfandela kao Crljenka kaštelanskoga i otkriće da je Zinfandel odnosno Crljenak jedan od roditelja najvažnijem hrvatskom crnom kultivaru Plavcu malome, kao i ova spoznaja o jednome od roditelja Chardonnayu nađenome u Hrvatskom zagorju baca svakako novo svjetlo na Hrvatsku kao vinsku zemlju! / Found in the north-western part of Croatia, variety Krapinska belina velika has been with the modern scientific methods (DNA) identified as Heunisch WeissorGouais blanc, which is, with the Pinot (noir), the parent of the world famous Chardonnay. There is an indication that Krapinska belina or Heunisch Weiss or Gouais blanc is one of parents of the varieties Moslavac (Šipon, Furmint) and Blaufränkisch. The discovery of the Zinfandel as Crljenak kastelanski, the discovery that Zinfandel or Crljenak is one parent of the most important croatian native red variety Plavac mali, and of course this new discovery about the Chardonnay’s parental tie with the variety found also in Hrvatsko zagorje area, are throwing the new and significant light on the Croatia as the wine country      

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGraševina

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMalvazija istarska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlavac mali

???????????????????????????????Stara Krapinska belina, Heunisch Weiss, Gouais Blanc

OLYMPUS DIGITAL CAMERACrljenak-Zinfandel-Primitivo

Prvo zaštićeno i međunarodno registrirano hrvatsko vino / the first croate internationally registered wine: Dingač (13. 05. 1964.), Pelješac, južne – jugozapadne padine / southern – southwestern slopes – sorta/variety: Plavac mali. Omeđeno za vino Dingač/ designated vineyards for the Dingač wine = 71,5 ha.

Ukupna površina vinograda na poluotoku Pelješcu / total vineyard surface on the Pelješac peninsula (near Dubrovnik) = 1086 ha.Od toga Plavac mali zauzima/ of that, Plavac mali is covering there = 960 ha.

Peljesac juzna stranaPelješac, južna strana / Pelješac, southern slopes: DingačDingac s broda

Hvar juzna strana sv. NedjeljaHvar, južna strana / southern slopes, Sveta Nedjelja

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHvar, južne padine /southern slopes: Ivan Dolac

 

TRŽIŠTE / MARKET

Proizvodnja vina/ wine production:

470.653 hl, po prijavama o proizvodnji, podatak nedavno dobiven od Agencije za plaćanja u poljoprivredi za 2012. / accordingly to the registered production for 2012., the data received from the Agency for the payment in agriculture and rural development

Početkom 2014. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori (predsjednik Udruženja vinarstva Hrvatske) baratalo se podatkom od 1,4 milijuna hl / at the beginning of this year the president of the Union of the croatoan wine-producers mentioned the production of cca 1,4 million hl.

885.000 hl1,2 milijuna / millions hl cca: te su brojke rezultat pokušaja vlastitog izračunavanja proizvedene količine uzimajući u obzir nešto više od 21.000 ha pod trsjem, zatim u nekoliko navrata od odgovornih osoba čute procjenu da je u nas gustoća nasada u prosjeku oko 4000 loza i procjenu da je prinos po trsu u prosjeku 1,5 – 2 kg, te s obzirom na randman iz grožđa u vino oko 70 posto / by our own calculation on the basis of the cca 21.000 ha of the croatian vineyard surface, average density of cca 4000 plants per hectare and the yield of cca 1,5 – 2 kg of the grapes per plant, and also considering the fact that commonly from the 100 kg of grapes cca 70 litres of wine is produced

Bijelo vino / white wine: cca 65 %; crno / red: 34 %; ružičasto / rosé: 1 %

Mirno vino / still wine: 98,5 % • pjenušci / sparklings: 1,5 %.

Najviše proizvode sljedeće županije/ the highest production is in the following counties: Istra (86.662 hl); Osijek-Baranja (77.122 hl); Požega-Slavonija (48.199 hl), Dubrovnik-Neretva (32.120 hl); Zagrebačka / Zagreb county (25.332 hl), Split-Dalmacija (24.210 hl)

Uvoz sada / actual importation = 128.290 hl,u vrijednosti od / in value of: USD 20.061.811 • najviše iz / majority imported from: Makedonija; Bosna & Hercegovina; Francuska / France

Izvoz sada / actual exportation = 25.900 hl, u vrijednosti od / in value of = USD 12.764.512 • najviše u / mostly to: Bosna & Hercegovina; Njemačka / Germany; Rusija / Russia

Pokrivenost uvoza izvozom / importation covered by exportation: 64 %

Potrošnja po stanovniku, procjena / consumption per capita, estimation: cca 28 lit.

Primosten babic cipkeAtraktivne primoštenske čipke Babića / Attractive Primošten Babić embroidery: Primošten, Šibenik

NAJPOZNATIJI i NAJCJENJENIJI PROIZVOĐAČI / MOST RENOWN PRODUCERS

Vinari godine u Hrvatskoj / wine-producers of the year in Croatia: Vlado Krauthaker, Kutjevo (2002.); Kutjevo d.d., Kutjevo (2003.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2004.); Ivan Enjingi, Kutjevo (2005.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2006.); Vlado Krauthaker, Kutjevo (2007.); Velimir Korak, Plešivica (2008.); Belje d.d., Kneževi vinogradi (2010).

Ostali: Agrolaguna, Kozlović, Coronica, Markežić Kabola, Clai, Roxanich, Meneghetti, Tomac, Bolfan, Bodren, Feravino, Saints Hills, Korta Katarina, Grgich, Kiridžija, Cebalo, Bire, PZ Pošip, Krajančić, Duboković, Badel 1860 / PZ Svirče

Najpoznatiji vinari hrvatske dijaspore/ most renown winemakers of the croatian origin in the world: Miljenko Mike Grgich – Grgich Hills Estate; Marko Zaninovich – Rutherford Ranch (SAD / USA) • Peter & Joe Babich – Babich Wines; Michael Brajkovich – Kumeu River; Frank Yukich – Montana; Nick, Steve, Mark Nobilo – House of Nobilo (Novi Zeland / New Zealand) • Matetic (Čile / Chile); Gullermo Luksic – Viña San Pedro Tarapaca, Altaïr Tabali (Čile / Chile), Finca la Celia (Argentina) • Mike Dobrovic (Južna Afrika / South Africa).

____________________________________________________

 Svijet u casi logoSuhi u casi logoPripremio / prepared by: SVIJET u ČAŠI, hrvatska revija za vino, kulturu jela, pića i turizam / croatian wine & gastronomy magazine, Zagreb & SUHI u ČAŠI  www.suhiucasi.wordpress.com • Željko Suhadolnik ; Snimke / Photos: Marko Čolić  & Tomislav Šklopan

Izvori / sources: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju / Ministry of agriculture, fishery and rural development, Agency for the payments in agriculture and rural development ; Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo / Croatian center for agriculture, food and rural environment – Institute for viticulture and wine ; OIV • Zagreb, 06, 2014.