SVIJET VINA / WORLD OF WINE: CROATIA 2015-2016.

Croatia WineHRVATSKA na DLANUCROATIA at a GLANCE

Uvod / Introduction

Zemljopisni položaj: južni dio Srednje Europe, uz Jadransko more. Oblikom: poput pereca/kifle/kroasana. Okružena Slovenijom (zapad), Mađarskom (sjever), Srbijom (istok), Bosnom i Hercegovinom (između svojega sjevernog i južnog kraka), s Crnom Gorom (jugoistok), i Italijom (jug; granica morem)Hrvatske vinogradarske regije i zone 2016

Location: southern part of the Mittel-Europa, on the Adriatic sea. With a shape similar to a croissant. Surrounded by Slovenia (west), Hungary (nord), Serbia (east), Bosnia & Herzegovina (between it’s northern and the southern wing), Montenegro (south-east), and Italy (south; the sea border

zAGREB

Glavni grad Hrvatske: centar, trg bana Jelačića. U pozadini se vide dva tornja katedrale / Zagreb, the capital of Croatia: center, main square, Trg bana Jelačića. Behind – the two towers of the Cathedral (Photo: Tomislav Šklopan)

Klima: tipična kontinentalna u unutrašnjosti i tipična mediteranska u primorskome dijelu, s time da u Istri i Hrvatskom primorju dolazi i do miješanja kontinentalne i sredozemne.

Climate: typical continental in the northern part, and typical mediterranean in the southern littoral part of the country; in Istria and the Quarnaro area the continental one is mixed with the mediterranean one.

Biser hrvatskog juga / Pearl of the southern Croatia: Dubrovnik

Biser hrvatskog juga / Pearl of the southern Croatia: Dubrovnik

Površina / Surface:56.542 km2

Broj stanovnika / Inhabitants:cca 4.437.500

Prosječna starost stanovništva / Average inhabitants’age: 41,7 godina / years

Državno uređenje / System of government: višestranačka parlamentarna demokracija / multy-parties parliamentary republic  

Nacionalnost: Hrvati / Nationality: Croates = 85 %

Manjine u značajnijem broju: Srbi, Slovenci, Mađari, Talijani, Česi, Romi, Nijemci / Important national minorities: Serbs, Slovenes, Hungarians, Italians, Czechs, Roms, Germans

Vjera: rimo-katolička / Religion: roman-catholic = 80 %   

Jezik & pismo / Language & writing: hrvatski & latinično / croate & latinic

Valuta / Currency: kuna (1 kuna = 100 lipa) • Tečaj / Exchange:1 € = cca 7,60 kuna.

Glavni grad / Capital: Zagreb = cca 800.000 stanovnika / inhabitants • sa širim područjem / large area = 1.200.000.

Značajniji i veći ostali gradovi / Other significant big towns: Split, Rijeka, Dubrovnik, Osijek…

Najviši planinski vrh / The highest mountain peak: Dinara, 1831 m

Najduža rijeka / The longest river: Sava

Ostale važne rijeke / Other important rivers: Drava, Dunav, Kupa, Zrmanja, Cetina, Mirna…

Površina teritorijalnog mora / Territorial sea surface: 31.067 km2.

Ukupna dužina morske obale / Total coast lenghth: 5835 km • od toga na kopnu / on the coast: 1777 km; otočki je dio / on islands: 4058 km.

Broj otoka / Islands: 1185, od kojih naseljenih / inhabitated: 66.

Veći otoci / bigger islands: Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Dugi otok, Mljet, Vis, Rab, Lošinj.

Nacionalni parkovi, ukupno / National parks, total: 8 • od toga u planinskom području / in the mountain area: 4 – Risnjak, Sjeverni (northern) Velebit, Paklenica, Plitvička jezera (Plitvice lakes) • na moru / on the sea side: Brijuni, Krka, Mljet…

Parkovi prirode / Nature – wildlife parks: Biokovo, Kopački rit, Lonjsko polje, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jezero, Žumberak

Površine zaštićene kao prirodna dobra, nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, ukupno / Surfaces under protection as natural parks, monuments, in total: 450.000 ha.

Zaštićene vrste / Protected species: bilja / flora = 44 • životinja / animals = 381.

Spomenici pod zaštitom UNESCO-a / Monuments under the UNESCO‘s protection: Dubrovnik: stari grad / old town; Plitvička jezera / Plitvice lakes; Poreč: Eufrazijeva bazilika / Euphrasius’ basilica in Poreč; Split: palača cara Dioklecijana / Split: emperor Diocletianus’ palace; Šibenik: katedrala / cathedral.

Vinograd & vino / Vineyard & wine

Vinogradarska područja Hrvatske / Vinegrowing parts of Croatia

Vinogradarska područja Hrvatske / Vinegrowing parts of Croatia

Vinogradarski dijelovi / Vinegrowing parts: Kontinentalna Hrvataska (unutrašnjost, sjeverni dio) / Continental Croatia (internal, northern part of the country) & Primorska Hrvatska / littoral Criatia, coastal part, at the sea side

Četiri regije / Four regions: 1. Bregoviti sjeverozapad / Croatian North-western Uplands; 2. Slavonija i Hrvatsko podunavlje / Slavonia & Croatian Danube area; 3. Istra i Kvarner / Istria & Quarnaro; 4. Dalmacija / Dalmatia

Vinorodnih oblasti / Vinegrowing territories: 12.

Kontinentalni tj. unutrašnji dio, od zapada prema istoku / Internal continental part, from the west to the east = Zagorje-Međimurje, Plešivica, Pokupje, Prigorje-Bilogora, Moslavina, Slavonija, Hrvatsko podunavlje (Danube area)

In Istria U Istri i na Plešivici kod Zagreba za proizvodnju vina koriste se i amfore. Prvi s vinom iz amfore u Hrvatskoj je na tržište izašao Marino Markežić Kabola iz Istre, odmah nakon njega to je učinila i obitelj Tomac iz Jastrebarskoga. Amfora se inače lijepo rabi i za ukras dvorišta / In Istria and in the Plešivica area near Zagreb in the wine production also amphora is used. First with the amphora wine on the croatian market appeared Marino Markežić Kabola in Istria, followed soon by Plešivica Tomac family. Amphora serves as a garden decoration, to

U Istri i na Plešivici kod Zagreba za proizvodnju vina koriste se i amfore. Prvi s vinom iz amfore u Hrvatskoj je na tržište izašao Marino Markežić Kabola iz Istre, odmah nakon njega to je učinila i obitelj Tomac iz Jastrebarskoga. Amfora se inače lijepo rabi i za ukras dvorišta / In Istria and in the Plešivica area near Zagreb in the wine production also amphora is used. First with the amphora wine on the croatian market appeared Marino Markežić Kabola in Istria, followed soon by Plešivica Tomac family. Amphora serves as a garden decoration, to

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomislav Tomac

Tomislav Tomac

Primorski dio, od sjevero-zapada prema jugo-istoku / Littoral part, from the north-west to the south-east = Hrvatska Istra i Kvarner / Croatian Istria & Quarnaro, Sjeverna (northern) Dalmacija, Dalmacija unutrašnjost (Hinterland), Srednja (central) i Južna (southern) Dalmacija, Dingač.

Površina / Surface

Vinogradi, ukupna površina / Vineyards, in total: 20.742 ha

Sjeverni dio – kontinentalna Hrvatska / Northern, interior part: 52,7 % (ukupno/ total: 10.552 ha • na istoku / on the east: 6482,5 ha; na zapadu / on the west: 4069,5 ha)

Primorski dio / Littoral part: 47,3 % (10,190 ha)

Broj registriranih parcela vinograda / Number of the registered vineyard’s parcels, total: 83.570

_______________________________

Povijest

Vinovu lozu donijeli su Feničani i stari Grci obalom šest stoljeća prije Krista, o čemu svjedoče nalazi na srednje dalmatinskim i južno-dalmatinskim otocima, te, kopnom, Tračani i stari Rimljani. Prvi vinogradi u Hrvatskoj, iz VI stoljeća prije Krista, sađeni su na Hvaru, Korčuli, Visu, a vinograde u kontinentalnome dijelu, Srijemu, na Fruškoj gori, dao je saditi još 232. godine rimski car Prob. Posljednjih godina hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo učinilo je velike pomake prema naprijed u kvaliteti. U mnoge posjede dosta je investirano, puno ulaganja došlo je i iz krugova poslovnih ljudi što prije profesionalno nisu bili vezani uz vino kao primarni posao (proizvodnja i prodaja), sagrađeni su novi pogoni, a postojeći su znatno modernizirani. Radi podizanja kakvoće vina ali i radi poboljšanja marketinga angažiraju se i ugledni enolozi vinski konzultanti te marketinški stručnjaci iz inozemstva, među njima i globalna zvijezda vinske scene Michel Rolland.

History

The vine was brought by Phoenicians and ancient Greeks sea way, and, inland, by Trachians and ancient Romans. First vineyards, from the 6th century before Chryst, had been planted on the islands of Hvar, Korčula, Vis. Inland vineyards were planted in the Srijem area close to the river Danube by the emperor Probus in the year 232 after Chryst. In the last years the croatian wine has made a big progress in quality. There have been many huge investments, also from the business-people who were not before professionaly (production and sales) tied primarily with wine, many new facilities have been built, the existing estate’s facilities were highly modernized. In order to achieve higher quality and possible success on the international market, also the renowned international oenologists and marketing managers as wine and marketing consultants are hired, among them the global wine star Michel Rolland, too.

______________________________

Najveće površine vinograda po županijama / The largest vineyard surfaces by counties:

Hrvatska Istra / Croatian Istria = 3108 ha; 2. Dubrovnik-Neretva = 2462 ha; 3. Osijek-Baranja = 2445,6 ha; 4. Split-Dalmacija = 1908,5 ha; 5. Vukovar-Srijem = 1699 ha; 6. Požega-Slavonija = 1424 ha

Broj vinogorja / Number of vinegrowing areas: 72

Vinogorja s najvećom površinom pod trsjem / Vinegrowing areas with the largest surfaces under the vine:

Zapadna Istra / Western Istria = 2460 ha; 2. Srijem = 1699 ha; 3. Kutjevo = 1287 ha; 4. Pelješac = 1015 ha; 5. Benkovac-Stankovci: 1008 ha; 6. Baranja = 971,1 ha

Struktura vinogradarskih imanja u posjedu do 1 ha / Structure vineyards – in possesion till 1 ha = 83 % proizvođača/ producers.

Ukupno proizvođača vina u Hrvatskoj / Wine producers in total in Croatia: cca 40.000

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva / family farms = 12.736 ha (najviše / most in the counties: 1. Dubrovnik-Neretva = 1959 ha; 2. Split-Dalmacija = 1585,5 ha; 3. Zadar  = 992,4 ha)

Broj OPG-a / Number of the family estates, in total: cca 37.386 (najviše u županijama / most in the counties: Krapina – Zagorje = 5282; Split-Dalmacija = 4444; Zagreb: 4109; Koprivnica-Križevci: 3602; Dubrovnik-Neretva = 3343)

Obrt pokriva ukupno / trade is covering in total: 1547,5 ha (najviše u / mostly in: Istra = 499 ha; Vukovar-Srijem = 326 ha; Požega-Slavonija = 196 ha)

Broj poljoprivrednih gospodarstava registriranih u kategoriji obrta / number of the estates registered in the trade category: cca 488 (najviše u / most in: Istra = 105)

Trgovačka društva šire se na / bigger companies are spread over: 6267 ha (najviše u županijama / mostly in the counties: 1. Osijek-Baranja = 1745,5 ha; 2. Istra = 780 ha)

Broj trgovačkih društava u sektoru poljoprivrede / number of the big(ger) companies in the agricultural sector: 293 (najviše u županiji / most in the county: Istra = 42)

Zadruge u poljoprivredi / Cooperatives in the agriculture: 31 (najviše u županijama / mostly in the counties: 1. Dubrovnik-Neretva = 6; 2. Šibenik-Knin = 5) • One brinu ukupno o / they are taking care, in total, of: 150 ha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kutjevo: cistercitski podrum / cistecites’ cellar Anno Domini 1232, lijevo/ left • Ilok: podrum / cellar Kutjevo: cistercitski podrum / cistecites’ cellar Anno Domini 1232, gore/ above • Ilok: podrum / cellar

Sorte / Varieties

Kultivara koji se mogu naći, ukupno / Grape varieties in total: cca 200.

Navedeni kao priznati na službenoj listi / Mentioned on the official list, as approved: 198 • Autohtonih / Indigenous: 60.

Glavne domaće sorte / Most important local varieties:

GRAŠEVINA (grashevina) / Welsh Riesling – 4.699,6 ha (cca 22 %), MALVAZIJA ISTARSKA / MALVASIA ISTRIANA – 1.736,3 ha, PLAVAC (plavatz) MALI – 1.716,63 ha.

Od ukupne vinogradske površine u Hrvatskoj one zajedno zauzimaju nekih / Of the total croatian vineyard surface they are covering about: 8.152 ha.

Graševina

Graševina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Malvazija istarska

                                                                                                                       Slijede / following are: Merlot, Rizling rajnski (Riesling), Chardonnay, Plavina, Cabernet sauvignon, Frankovka (Franconia, Blaufränkisch, Lemberger), Babić (babich), Rukatac (rukatatz) Maraština (marashtina), Kraljevina / Königstraube, Pošip (poship), Sauvignon bijeli, Trbljan, Traminac, Kujundžuša (kuiundzusha), Trebbiano toscano, Ugni blanc, Teran, Pinot sivi, Pinot bijeli, Pinot crni, Syrah, Moslavac (Furmint), Vranac Kratošija,  Silvanac zeleni, Refošk, Zweigelt, Crljenak, Zinfandel, Primitivo, Škrlet (shkrlet), Bogdanuša (bogdanusha), Vugava, Grk

Plavac mali crni

Plavac mali crni

Crljenak/Zinfandel/Primitivo

Crljenak/Zinfandel/Primitivo                                                  

__________________________

U sjevero-zapadnome dijelu Hrvatske blizu grada Krapine u većoj količini pronađena – kao stara autohtona domaća – sorta Krapinska belina velika identificirana je nedavno modernim znanstvenim metodama kao Heunisch Weiss odnosno, francuskim sinonimom, Gouais blanc. Taj se kultivar, uz Pinot crni, vodi kao jedan od roditelja svjetski glasovitog Chardonnaya. Postoji indicija da je Krapinska belina velika u vrlo bliskim familijarnim odnosima – sve do odnosa roditelj-potomak – sa značajnim kultivarima Srednje Europe, npr. Moslavcem i Frankovkom, raširenima u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji. Ako Krapinska belina velika već i nije nastala u Hrvatskoj kao potomak neke još starije sorte, s obzirom da je put vinove loze išao od Istoka prema ovamo moguće je da se kultivar, nazvan vinskim Casanovom jer roditelj je mnogim sortama, zadržavao u svom ljubavnom zanosu i duže vrijeme u ovim krajevima u Hrvatskoj i uz Hrvatsku prije svog odlaska dalje prema zapadu kontinenta gdje je postao famozan zbog roditeljstva Chardonnayu.

Krapinska belina velika = Heunisch Weiss = Gouais blanc

Krapinska belina velika = Heunisch Weiss = Gouais blanc

Found in the north-western part of Croatia close to the town of Krapina, variety Krapinska belina velika has been short time ago with the modern scientific methods identified as Heunisch Weiss or Gouais blanc, which is, with the Pinot noir, the parent of the world famous Chardonnay. There is an indication of very tight parental relationship – even to the father/mother-discendent niveau – between the Krapinska belina or Heunisch Weiss or Gouais blanc with the important old middle european varieties such as Moslavac-Furmint and Blaufränkisch, spread in Croatia, Slovenia, Hungary, Austria. If the birthplace of the Heunisch Weiss was not somewhere between the just mentioned countries of the Middle Europe and since the vine started it’s world travelling from the East, it is possible that this variety, named as The Vine Don Juan because being parent of a large number of other varieties, stayed quite a long time either in Croatia or in the areas touching also Slovenia, Hungary and Austria, before getting the chance to gain the glory of becoming the parent of today’s famous Chardonnay!

______________________________

Prvo zaštićeno i međunarodno registrirano hrvatsko vino / The first croate internationally registered wine: Dingač (13. V 1964.), Pelješac, južne – jugozapadne padine / southern – southwestern slopes – sorta/variety: Plavac mali

Zaštićeno / Protected vineyards for the Dingač wine: cca 71,5 ha

Pelješac, južna strana / Pelješac, southern slopes: Dingač

Pelješac, južna strana / Pelješac, southern slopes: Dingač • Dingač iz zraka /Dingač from the air

Dingac iz zraka

Ukupna površina vinograda na poluotoku Pelješcu / Total vineyard surface on the Pelješac peninsula (near Dubrovnik): 1015 ha • od toga Plavac mali zauzima / of that, Plavac mali is covering there: cca 960 ha.

 

Tržište – 2015 –  Market

Godišnja proizvodnja grožđa (procjena) / Annual grapes production (estimation): cca 99.000.000 kg.

Proizvodnja vina / Wine production: 646.129 hl

Bijelo / white: 482.225 hl • Crno / red: 163.904 hl

Najviše proizvedenoga vina u Hrvatskoj iz 2015. po županijama / The largest wine production 2015 in the following counties:  Osijek-Baranja = 123.515 hl; Istra = 116.692 hl; Vukovar-Srijem = 85.422 hl; Požega-Slavonija = 66.582 hl

Registrirani promet hrvatskim vinom u Hrvatskoj u 2015 / Croatian wines registered on the Croatian market in the 2015: 488.878 hl

Vrijednost hrvatske vinske proizvodnje u odnosu na ukupnu poljoprivrednu produkciju u Hrvatskoj / Value of the Croatian wine production considering the value of the total agricultural production: 7,3 %

Export-Import 2015

Uvoz vina / Importation of the wine: 290.109 hl, u vrijednosti / in the value of: 29.000.000 €

Izvoz / Exportation: 49.398 hl, u vrijednosti / in the value of: 12.400.000 €

Potrošnja po stanovniku / Consumption per capita: cca 24,5 lit

Hvar, južna strana / Hvar, southern slopes: Ivan Dolac

Hvar, južna strana / Hvar, southern slopes: Sveta Nedjelja & Ivan Dolac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Atraktivne primoštenske čipke Babića / Attractive Primosten Babic embroidery: Primošten, Šibenik

Atraktivne čipke Babića / Attractive  Babic embroidery: Primošten, Šibenik

Najpoznatiji proizvođači / Most renown producers

Vinari godine u Hrvatskoj / Wine-producers of the year in Croatia: Vlado Krauthaker, Kutjevo (2002.); Kutjevo d.d., Kutjevo (2003.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2004.); Ivan Enjingi, Kutjevo (2005.); Zlatan Plenković, Sveta Nedjelja Hvar (2006.); Vlado Krauthaker, Kutjevo (2007.); Velimir Korak, Plešivica (2008.); Belje d.d., Kneževi vinogradi (2010).

Najpoznatiji vinari hrvatske dijaspore / Most renown winemakers of the croatian origin in the world: Miljenko Mike Grgich – Grgich Hills Estate; Marko Zaninovich – Rutherford Ranch (SAD / USA) • Peter & Joe Babich – Babich Wines; Michael Brajkovich – Kumeu River; Frank Yukich – Montana; Nick, Steve, Mark Nobilo – House of Nobilo (Novi Zeland / New Zealand) • Matetic (Čile / Chile); Gullermo Luksic – Viña San Pedro Tarapaca, Altaïr Tabali (Čile / Chile), Finca la Celia (Argentina) • Mike Dobrovic (Južna Afrika / South Africa).

_________________________________

Pripremio / prepared by: SVIJET u ČAŠI, hrvatska revija za vino, kulturu jela, pića i turizam / croatian wine & gastronomy magazine, Zagreb • Željko Suhadolnik ; Snimke / Photos: Marko Čolić  & Tomislav Šklopan

Izvori / sources: Državni zavod za statistiku / Central Bureau of Statistics ; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju / Ministry of agriculture, fishery and rural developmen, Agency for the payments in agriculture and rural development ; Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo / Croatian center for agriculture, food and rural environment – Institute for viticulture and wine ; Hrvatska gospodarska komora / Croatian Chamber of Commerce ;  OIV

Zagreb, 05. 2016.Svijet u casi logo

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: